Wie zijn wij

Disis is een dienstverlenend bedrijf, opgezet door jonge ambitieuze en deskundige mensen, 

dat administratieve service in de ruimste zin van het woord verleent aan uw onderneming.


Wat doen wij

Wij verlenen administratieve bijstand aan uw onderneming en hebben ons,

naast ons administratiekantoor, gespecialiseerd op het tijdelijk invullen 

van administratieve functies op verschillend niveau.

Denkt u bijvoorbeeld maar aan vakantie, ziekte of zwangerschapsverlof 

van uw administratief personeel. 

Ook bij pieken en achterstand of voor een projectadministratie kunt u onze hulp inroepen.


Waar werken wij

Wij werken in principe bij u op kantoor. Mocht er echter door ruimtegebrek 

of bijvoorbeeld een verbouwing geen werkplek bij u beschikbaar zijn dan kunnen wij ook, 

indien de werkzaamheden dit toelaten, uitwijken naar ons kantoor.


Hoe werken wij

Wij hebben een aantal deskundige mensen in dienst die allen een financieel administratieve opleiding genoten hebben 

en over ruim voldoende ervaring beschikken. 

Zodra u behoefte heeft aan een tijdelijke kracht gaan wij bekijken wie er het beste bij uw wensen past.

Afhankelijk van de persoon en het werk vindt er een heel korte inwerkperiode plaats, door uw bedrijf of vanuit ons bedrijf verzorgt, waarna onze medewerker zelfstandig aan het werk kan.

Uiteraard houden wij met u contact over de prestaties van de medewerker en de voortgang van de werkzaamheden.

Mocht onze medewerker onverhoopt ziek worden dan zullen wij in overleg met u zo spoedig mogelijk vervanging zoeken.


Wat zijn uw voordelen

U kunt uw bezetting minimaal houden. Dit bespaart personeelskosten en voorkomt overcapaciteit.

De administratieve afdeling van uw bedrijf wordt flexibel en kan zich gemakkelijk aanpassen aan veranderingen en piekperioden.

Wij berekenen een vast uurtarief afhankelijk van het niveau van het werk, u weet altijd waar u aan toe bent.

 


 
Telefoon: 0252-223318
Fax:  0252-223319
Postadres:  Bizetstraat 10
E-mail
Algemene informatie:  info@disis.nl
Webbeheerder:  webmaster@disis.nl