Vennootschapsbelasting

Een bedrijf dat winst maakt betaalt belasting, de zogenoemde vennootschapsbelasting.
De vennootschapsbelasting wordt geheven over de winst van bepaalde ondernemingen, zoals de naamloze vennootschap (NV) en de besloten vennootschap (BV). Ook stichtingen en verenigingen kunnen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn, namelijk voor zover zij een onderneming drijven.

Het is door vele fiscale faciliteiten zaak deze winst zo laag mogelijk te stellen. U kunt uw aangifte door ons laten verzorgen, zodat deze nauwkeurig en volgens de wettelijk bepalingen elektronisch naar de Belastingdienst verzonden wordt.