Jaarrekening

Elk jaar wilt u als ondernemer weten wat u aan belasting moet betalen, een onderdeel in dat proces is het opstellen van de jaarrekening. Dit is echter niet het enige doel waarvoor een jaarrekening dient te worden opgesteld. De jaarrekening is voor u een belangrijke graadmeter voor het functioneren van uw onderneming waarbij veelal analyses worden gemaakt, verbanden gelegd en conclusies getrokken. Een helder inzicht in de positie van uw onderneming stelt u nog beter in staat de lijnen naar de toekomst uit te zetten. Daarnaast willen financiers (banken, aandeelhouders e.d.) ook graag weten waar hun geld heengaat.
Het is daarom verstandig om deze jaarrekening te laten opstellen door een deskundige. Wij willen u daarbij graag van dienst zijn. Uw jaarrekening zal u dan voldoende inzicht geven voor u en uw financiers en tevens aan de wettelijke regels voldoen.